BTV - BATAVIA Kembali

 • BTV-1307

  Selasa, 27 Sep 2022

  3676
 • BTV-1306

  Senin, 26 Sep 2022

  3859
 • BTV-1305

  Minggu, 25 Sep 2022

  9171
 • BTV-1304

  Sabtu, 24 Sep 2022

  2553
 • BTV-1303

  Jumat, 23 Sep 2022

  4194
 • BTV-1302

  Kamis, 22 Sep 2022

  5951
 • BTV-1301

  Rabu, 21 Sep 2022

  8191
 • BTV-1300

  Selasa, 20 Sep 2022

  4497
 • BTV-1299

  Senin, 19 Sep 2022

  9879
 • BTV-1298

  Minggu, 18 Sep 2022

  5616
 • BTV-1297

  Sabtu, 17 Sep 2022

  7551
 • BTV-1296

  Jumat, 16 Sep 2022

  1373
 • BTV-1295

  Kamis, 15 Sep 2022

  7419
 • BTV-1294

  Rabu, 14 Sep 2022

  4113
 • BTV-1293

  Selasa, 13 Sep 2022

  4295
 • BTV-1292

  Senin, 12 Sep 2022

  2512
 • BTV-1291

  Minggu, 11 Sep 2022

  8255
 • BTV-1290

  Sabtu, 10 Sep 2022

  1672
 • BTV-1289

  Jumat, 09 Sep 2022

  7615
 • BTV-1288

  Kamis, 08 Sep 2022

  2011
 • BTV-1287

  Rabu, 07 Sep 2022

  7253
 • BTV-1286

  Selasa, 06 Sep 2022

  7912
 • BTV-1285

  Senin, 05 Sep 2022

  9242
 • BTV-1284

  Minggu, 04 Sep 2022

  3400
 • BTV-1283

  Sabtu, 03 Sep 2022

  1214
 • BTV-1282

  Jumat, 02 Sep 2022

  6790
 • BTV-1281

  Kamis, 01 Sep 2022

  4988
 • BTV-1280

  Rabu, 31 Aug 2022

  0699
 • BTV-1279

  Selasa, 30 Aug 2022

  6034
 • BTV-1278

  Senin, 29 Aug 2022

  2454
 • BTV-1277

  Minggu, 28 Aug 2022

  4266
 • BTV-1276

  Sabtu, 27 Aug 2022

  6282
 • BTV-1275

  Jumat, 26 Aug 2022

  5811
 • BTV-1274

  Kamis, 25 Aug 2022

  9042
 • BTV-1273

  Rabu, 24 Aug 2022

  1921
 • BTV-1272

  Selasa, 23 Aug 2022

  7724
 • BTV-1271

  Senin, 22 Aug 2022

  0587
 • BTV-1270

  Minggu, 21 Aug 2022

  4748
 • BTV-1269

  Sabtu, 20 Aug 2022

  8801
 • BTV-1268

  Jumat, 19 Aug 2022

  5044
 • BTV-1267

  Kamis, 18 Aug 2022

  3853
 • BTV-1266

  Rabu, 17 Aug 2022

  4710
 • BTV-1265

  Selasa, 16 Aug 2022

  7133
 • BTV-1264

  Senin, 15 Aug 2022

  4818
 • BTV-1263

  Minggu, 14 Aug 2022

  5286
 • BTV-1262

  Sabtu, 13 Aug 2022

  2700
 • BTV-1261

  Jumat, 12 Aug 2022

  6617
 • BTV-1260

  Kamis, 11 Aug 2022

  8269
 • BTV-1259

  Rabu, 10 Aug 2022

  7079
 • BTV-1258

  Selasa, 09 Aug 2022

  2902